Stervensbegeleider

Wie als stervensbegeleider werkt weet dat ieder moment anders is. Ieder sterven is uniek en alle afscheid bijzonder. Dit maakt dit vak zo bijzonder en tegelijkertijd zo uitdagend. Het vraagt om een groot invoelingsvermogen en het snel kunnen schakelen van activiteit naar verstilling en van afstemming naar gesprek. Om dat optimaal te doen, ligt de basis in oprecht mens-zijn. De Opleiding Stervensbegeleiding vanuit Nâm Yoga biedt iedere stervensbegeleider inzichten en ervaringen die hieraan bijdragen.

Stervensbegeleider en zelfonderzoek

Een belangrijk uitgangspunt om als stervensbegeleider echt en oprecht aanwezig te zijn in ieder moment, is zelfonderzoek. In combinatie met een spirituele kijk op de dood en op het leven, ontwikkel je een perspectief dat verdieping en zingeving biedt in je persoonlijke leven en in je werk. In dit zelfonderzoek reik je verder dan de dagelijkse velden van waarneming. Nâm Yoga geeft aan dat juist de transcendentale natuur van ons mens-zijn betrokken dient te worden. Wanneer wij die exploreren en erop weten af te stemmen, komen wij in een andere ruimte en verandert alles in ons leven.  Afscheid nemen, rouwverwerking en het omgaan met verlies komen zo in een ander licht te staan. En dat transformeert het werk van een stervensbegeleider. Soms kun je jouw nieuw verworven inzichten delen in verhalen en woorden. Andere keren is het juist de verstilling in jezelf die zorgt voor een optimale communicatie waar woorden niet meer van pas komen.

Stervensbegeleider en verstilling

Wie werkt vanuit Nâm Yoga werkt vanuit verstilling. In die innerlijke stilte, ‘hoor je meer’ en neem je informatie waar die niet wordt uitgesproken. Daardoor kun jij nog beter inspelen op de behoeften en weet je automatisch wat juist is om te doen. Die stilte en die waarneming kan het verschil maken om het proces van afscheid nemen en sterven in harmonie en schoonheid te verlichten.