Omgaan met verlies

Omgaan met verlies gaat niet alleen over het verlies van een naaste bij het sterven. Het treft ons ook wanneer wij onze baan verliezen, scheiden van een partner, en iedere andere gelegenheid waarin wij afscheid nemen. Uiteraard zijn er meer en minder ingrijpende gebeurtenissen en kan omgaan met verlies de ene keer gemakkelijker gaan dan de andere keer.

Hoe wij omgaan met verlies is een keuze die wij zelf maken, zelfs wanneer wij ons daar niet werkelijk van bewust zijn. Nâm Stervensbegeleiding biedt een perspectief op leven en dood die bewust maakt hoe wij ieder moment van leven zelf creëren. Dus ook hoe wij verandering kunnen brengen in die creatie. Dit transformeert omgaan met verlies tot een gelegenheid voor groei en ontwikkeling van de essentie van ons wezen. Een terugkeer naar de kern van wat het is om mens te zijn.

Nâm Yoga gaat ervan uit dat de mens een transcendentaal wezen is. Ons bestaan speelt zich op heel andere niveaus af dan wij bewust zijn. Wanneer wij in zelfonderzoek deze niveaus exploreren, ontvouwt zich een ander perspectief op leven. Vaak gaat dit gepaard met een verandering in houding. Je ontdekt de relativiteit van iedere situatie en iedere zienswijze. Zelfs het verlies van een naaste kan dan in een ander perspectief komen te staan, waarin je zowel te maken kunt krijgen met rouwverwerking, als met een gevoel van vreugde.

Als stervensbegeleider is het goed ons bewust te zijn van deze verschillende gelegenheden waarin wij een gevoel van verlies kunnen ervaren. In de 5-daagse intensive Stervensbegeleiding vanuit Nâm Yoga staat het eerste opleidingsjaar daarom in het teken van deze wijdere betekenis. Door naar verschillende situaties in ons eigen leven te kijken, worden de nuances en de overeenkomsten helder.