Hulp bij het verlies van een naaste

Het werk van stervensbegeleider is niet alleen beperkt tot de begeleiding voorafgaand aan de grote overgang van het sterven. Het strekt zich ook uit tot hulp bij het verlies van een naaste, zowel voorafgaand als na het moment van afscheid nemen. Hulp bij verlies van een naaste kan vele vormen aannemen. Nâm Stervensbegeleiding  biedt hulp bij verlies van een naaste vanuit het uitgangspunt dat de werkelijke aard van de mens transcendentaal is.

Een perspectief van transcendentie werpt een ander licht op leven en dood dan veelal wordt aangenomen. Er is niet langer een begin of een einde. Veel meer vindt verandering en transformatie continu plaats en is ieder moment van leven een geheel nieuw moment. Hulp bij het verlies van een naaste is dan het oplichten van de sluier, zodat de verandering die tot gevoelens van rouw kunnen leiden kan transformeren tot een gevoel van nieuwe perspectieven en mooie herinneringen.

In dit licht gezien is hulp bij het verlies van een naaste een ondersteuning die rouwverwerking bij verlies dierbare dragelijker maakt en transformeert. Voor veel mensen blijkt dan dat hetgeen in eerste instantie als negatief wordt ervaren, tot nieuwe inzichten, horizonten, mogelijkheden en verdieping leidt.  Die transformatie heeft wel tijd nodig. Want als alles energie is, betekent het verlies van een dierbare ook dat er iets verandert in de energiehuishouding. Daar waar in de energie de naaste continu aanwezig was, ontstaat in eerste instantie een leegte. Wanneer wij die leegte werkelijk durven toestaan en ervaren, kan er energie in stromen die helpt te transformeren.