Afscheid nemen

Onlosmakelijk verbonden met stervensbegeleiding is afscheid nemen. Afscheid nemen van het bekende. Zowel voor degene die gaat sterven, als voor degenen die achterblijven. Eén van de aspecten van het werk als stervensbegeleider is aanwezig en/of behulpzaam zijn om het afscheid zo veel mogelijk in harmonie te laten verlopen. Soms krijgt dat de vorm van het inwilligen van een laatste wens van de stervende. Andere keren is het een in stilte aanwezig zijn. Een gesprek. Of een liefdevolle aanraking. Te allen tijde in afstemming met wat nodig is voor de grootst mogelijke harmonie.

Afscheid nemen is echter niet beperkt tot de grote overgang naar de dood. In ieders’ leven zijn er vele momenten waarin wij afscheid nemen. Te denken valt aan het verlies van een baan, een verhuizing, een echtscheiding et cetera. Nâm Yoga biedt een perspectief op leven en dood dat een ander licht werpt op deze situaties. Zelfs rouwverwerking kan dan een andere betekenis krijgen.

In de 5-daagse intensive Stervensbegeleiding vanuit Nâm Yoga ontdek je hoe afscheid nemen een moment van transformatie kan zijn. Je onderzoekt verschillende vormen van afscheid nemen, alsmede jouw eigen dood. Een oefening in loslaten en omhelzen vanuit een diep begrip van de werkelijke aard van mens-zijn. Wanneer wij onszelf op deze wijze beter kennen en doorgronden, kunnen wij ook de ander beter begrijpen. Dan kun je in openheid aanwezig zijn, volledig dienstbaar, zonder in te vullen hoe het voor de ander is. Want in de transcendentale aard van ons wezen bestaat geen verschil tussen ik en de ander. Als je het werkelijk goed beschouwt kun je zelfs zeggen dat jij de ander bènt. En dat geeft een andere houding naar jezelf, de ander en de wereld. Een houding waarin zelfs het grootste afscheid dat in ons leven plaats vindt, een andere kleur krijgt.