Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 3 mei 2018

Privacybeleid Nâm Stervensbegeleiding.eu

Nâm Stervensbegeleiding is een dienst die u wordt aangeboden door Maria Kok. Deze diensten bied ik aan via de website www.nam-stervensbegeleiding.eu. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met me wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 06 – 46 03 55 68
Mail: mariakok46@gmail.com

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn diensten en websites laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op de websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn websites gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • naam
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via mijn websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor een van mijn diensten te verwerken.
 • om te weten te komen welke onderwerpen en vragen spelen bij u en zo te bepalen hoe ik mijn diensten en content daarop af kan stemmen.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites (zie ook het kopje profilering).
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat ik je kan bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en mijn dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geef ik je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies

Om inzicht te hebben in bezoekersaantallen en bewegingen op deze website, maar ik gebruik van cookies van Google Analytics.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen up-to-date zijn.
Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wilt u inzage in uw gegevens? neem dan contact op:

Telefoon: 06 – 46 03 55 68
Mail: mariakok46@gmail.com

Om misbruik te voorkomen vraag ik je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 3 mei 2018.